Π. Νασόπουλος

Το τεχνικό γραφείο του πολιτικού μηχανικού Παναγιώτη Νασόπουλου έχει την έδρα του στην Καλαμάτα με δυνατότητα όμως ανάληψης εργασιών και εκτός της περιοχής. Ο σχεδιασμός και  η ανάπτυξη της ιστοσελίδας έγιναν με γνώμονα την προώθηση των έργων του σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Δείτε το site

Επιστροφή στο Portfolio