Επιγραφές - Ταμπέλες

Όπως κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά που τον ξεχωρίζουν, έτσι και κάθε επιχείρηση θα πρέπει να έχει τα δικά της. Ένα από αυτά είναι η ταμπέλα της που πολλές φορές είναι και η πρώτη εικόνα με την οποία έρχεται σε επαφή ο πελάτης, για αυτό και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και λεπτομέρεια κατά την κατασκευή της. Τα τελευταία χρόνια λειτουργίας μας έχουμε δημιουργήσει τις πιο ιδιαίτερες και ξεχωριστές ταμπέλες για τους πελάτες μας.