Βήματα Σχεδιασμού Ιστοσελίδας

Βήμα 1

Μελέτη των αναγκών της επιχείρησης: Από την 1η μας συνάντηση θέλουμε να κατανοήσουμε πλήρως τις ανάγκες και τους στόχους της επιχείρησης σας . Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε το λόγο για τον οποίο θα δημιουργηθεί η ιστοσελίδα και να οργανώσουμε το περιεχόμενο μαζί με εσάς (μενού,κείμενα,εικόνες,πρόσθετες πληροφορίες κ.α.). Στο σημείο αυτό επιλέγουμε το είδος της ιστοσελίδας που θα δημιουργήσουμε δηλαδή εάν θα είναι στατική ή δυναμική. Τέλος πριν προχωρήσουμε καταλήγουμε στο κατάλληλο όνομα χώρου και πακέτου φιλοξενίας που σας συμφέρει περισσότερο.

Βήμα 2

Σχεδιασμός ιστοσελίδας: Σε δεύτερο στάδιο ξεκινάμε εμείς να κατασκευάζουμε το εμφανισιακό κομμάτι της ιστοσελίδας ακολουθώντας τις πιο κατάλληλες κινήσεις μάρκετινγκ. Μας ενδιαφέρει ο πλήρης σχεδιασμός του οπτικού αποτελέσματος και της λειτουργικότητας τς ιστοσελίδας.

Βήμα 3

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Φτάνοντας στο 3ο βήμα πραγματοποιούμε την εκτέλεση όσων έχουν καθοριστεί κατά το βήμα 2 ώστε η ιστοσελίδα να είναι λειτουργική και σιγά-σιγά έτοιμη για χρήση. Πριν τον τελικό έλεγχο θα πρέπει να γίνουν και οι ενέργειες SEO ώστε η ιστοσελίδα σας να βγαίνει πρώτη στις μηχανές αναζήτησης της Google.

Βήμα 4

Τελικός έλεγχος ιστοσελίδας: Πριν παραδοθεί στην κυκλοφορία η ιστοσελίδα πραγματοποιούμε τον τελικό πλήρη και λεπτομερή έλεγχο ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα και όλα να λειτουργούν ακριβώς όπως τα έχουμε ορίσει εξαρχής.

Αν όλα τα παραπάνω γίνουν σωστά είμαστε έτοιμοι πλέον να θέσουμε σε κυκλοφορία το site.

(0 ψήφοι)